Условия за резервация

Резервация в Inter Holiday Apartments може да направите по един от следните начини:

 • През официалния сайт  www:inter-holiday-apartments.com, чрез интегрирания модул за резервации;
 • чрез e-mail: inter-holiday@abv.bg
 • на телефон : + 359 876 77 11 84
 • След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим възможността за настаняване.
 • Заявката за резервация следва да съдържа следната информация: името и фамилията на госта, националността му, точни дати на пристигане и заминаване, телефон, номер на кредитна карта и имейл за обратна връзка, вида на апартамента,  брой гости.
 • При заявена и заплатена резервация през официалния сайт чрез модул резервации, ще получите потвърдителен e-mail на посочения от Вас адрес, сописани типа и броя на резервираните апартаменти, датата на настаняване и напускане, както и заплатената сума. Моля, след като получите потвърждението, внимателно да се запознаете с информацията за Вашата резервация и да се свържете с нас, в случай, че е необходима корекция.
 • В e-mail с потвърждението, по преценка на Inter Holiday Apartments, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, която следва да платите авансово преди настаняването. Не по – късно от 7(седем) дни след изпращането на нашия e – mail, клиентът следва да плати посочения изискуем депозит. Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация може да се заплати на място.
 • След като получим сумата по гарантиращият депозит, на посочения от Вас e-mail ще изпратим фактура за постъпилото плащане, а Вашата резервация ще се счита за валидна и окончателно ПОТВЪРДЕНА.
 • Ако плащането не бъде извършено в рамките на описания срок, Inter Holiday Apartments  запазва правото си да анулира направена резервация.
 • Когато клиент направи резервация в Inter Holiday Apartments, се счита, че се е запознал с настоящите общи условия и е съгласен с тях.
 • Резервации, приети по телефон, електронна поща или през нашия сайт се считат за възникващо договорно отношение.
 • Извършеното разплащане се счита за пълно приемане на тези общи условия за пребиваване в нашите апартаменти.

Условия за анулиране на резервация
Ако желаете да анулирате направена от Вас резервация, може да направите това по един от следните начини:

 • чрез e-mail: inter-holiday@abv.bg
 • на телефон : + 359 876 77 11 84
 • При анулация в срок по-голяам от 7 (седем) дни преди датата на настаняване, клиентът не дължи неустойка и сумата, платена като гарантиращ депозит, ще му бъде възстановена в срок до 7 работни дни след анулацията, на указаната от него банкова сметка.Всички разходи по трансферите ще бъдат удържани от платената сума.
 • При анулация в срок по-кратък от 7 (седем) дни преди датата на настаняване или в случай на непристигане в деня на настаняването, клиентът дължи неустойка в размер на сумата, платена като гарантиращ депозит, а резервацията ще се счита за анулирана.
 • Ако клиентът желае да промени своята резервация, след като е получил потвърждение от наша страна, той може да направи това писмено на e-mail:inter-holiday@abv.bg. Ние ще направим всичко възможно да Ви помогнем.

Условия за настаняване
Часове за настаняване и освобождаване на апартаментите:
– Настаняване: след 15:00 ч.
– Освобождаване: до 12:00 ч.
– Късното освобождаване и ранно настаняване се допуска само с предварително запитване и при възможност.

 • Настаняването става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите.
 • Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Личните данни, които предоставяте в сайта – имейл адрес, телефон, име и адрес за доставка, са необходими за обработката на Вашите резервации.
 • В Inter Holiday Apartmentsне се приемат домашни любимци.
 • Пушенето във всички вътрешни части на Inter Holiday Apartmentsе забранено.

Цени за настаняване

 • Цените за настаняване в Inter Holiday Apartmentsса посочени в официалния сайт www:inter-holiday-apartments.com
 • Всички цени, обявени в сайта,  както и описани в e-mail съобщенията, са в български лева с включен 9 % ДДС и туристическа такса.

Направените резервации могат да бъдат заплатени по един от следните начини:

 • през официалния сайт, чрез модул резервации
 • в брой, на място, при настаняване.
 • с дебитна или кредитна карта, на място, при настаняване.
 • c банков превод, по следната банкова сметка в лева:
Обединена българска банка
България, София, бул. Витоша, 89Б.
Милениум център
IBAN: BG09UBBS80021019759350
BIG: UBBSBGSF
“Интерплан17” ООД.

Права и задължения на страните

 • Inter Holiday Apartments се задължава да предостави на гостите си заявените и заплатени от тях услуги в пълен размер.
 • Inter Holiday Apartments се задължава при потвърдени и заплатени резервации да не променя цената на заплатените услуги.
 • Inter Holiday Apartments предоставя на гостите си безплатно всекидневно почистване на апартаментите в часовете от 10:00 ч – 14:00 ч, както и от 16:30 до 17:00 ч. Ако гостът не желае ползване на услугата или предпочита да не се възползва от нея всеки ден, може да заяви това предварително на рецепция, при настаняване.
 • Гостите на Inter Holiday Apartments са длъжни да спазват общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си  и да поддържат и опазват обществения ред.
 • Гостите на Inter Holiday Apartments  носят отговорност за всички щети, причинени в резултат на повредено и/или липсващо имущество върху обзавеждането или оборудването в ползваните от тях помещения, причинени по време на престоя им. Всички разходи за нанесените материални щети в апартаментите и общите части на сградата се заплащат от причинилите ги лица по пазарни цени, след предоставяне на фактура.